Share

Hakkımızda

Hakkımızda

01

Pala Mekanik Hakkında

İzmir’de kurulmuş olan firmamız, ülkemizde gün geçtikçe lüksten öte ihtiyaç haline gelen
ısıtma – soğutma, havalandırma, yangından korunma, sıhhi tesisat konularında
projelendirme kademesinden devreye alma noktasına kadar her türlü yapıların benzer
gereksinmelerine cevap vermeyi hedeflemektedir. Pala Mekanik ve Mühendislik
müşterilerinin talepleri, yürürlükteki mevzuat ile uluslararası standartların gerekleri
doğrultusunda, her türlü endüstriyel ve genel ihtiyaçtan doğan işlerinizi iyi bir
organizasyon, yetişkin kadrosu, makine ve teçhizatı ile zamanında ve emniyetle
gerçekleştirmektedir.